Stingl Miloslav

Knihy » Autoři » S » Stingl Miloslav

Miloslav Stingl JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl (1930-2020) byl český spisovatel, cestovatel a etnograf. V 50. letech vystudoval mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako osvětový inspektor na KNV a v Krajském kulturním středisku. Při zaměstnání vystudoval etnografii a folkloristiku na Filozofické fakultě UK. Studium zakončil v roce 1967 doktorátem z filozofie. Brzy po té se stal vědeckým pracovníkem Československé akademie věd, zabýval se výzkumem mimoevropských kultur, podnikal daleké cesty, celkem navštívil 151 zemí, kde strávil celkem 19 let. Věnoval se mj. Mayům, Polynésanům, Eskymákům. Hovořil 17 jazyky. Byl čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú. Působil i na zahraničních univerzitách (např. v R.I.S.M. v New Yorku).

Napsal 41 knih v celkovém nákladu téměř 17 milionů výtisků. Mnohé z jeho titulů byly a jsou vydávány po celém světě. Z díla: Hvězdy a lidé (1962), Indiáni bez tomahavků (1966), Za poklady mayských měst (1969), Ostrovy lidojedů (1970), Poslední ráj (1974), Tajemství indiánských pyramid (1974), Neznámou Mikronésií (1976), Uctívači hvězd (1980), Synové Slunce (1985), Černí bohové Ameriky (1992), Vládcové jižních moří (1996), Indiáni zlatého Slunce (2003), Indiáni stříbrné Luny (2003), Vládcové ráje (2005), Sex v pěti dílech světa (2006), Havaj je nejlepší (2006), 2012: Mayové, jejich civilizace a zánik světa (2010).

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: