Šmajs Josef

Knihy » Autoři » Š » Šmajs Josef

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (*1938) je český filozof a spisovatel, profesor filozofie na Masarykově univerzitě (MU) v Brně.

Vystudoval strojní inženýrství na Vojenské akademii a filozofii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně. Posléze se stal docentem a nakonec i profesorem filozofie. V letech 1996 až 2000 byl vedoucím katedry filozofie MU v Brně. Věnuje se evoluční ontologii, evoluční gnoseologii a filosofickým problémům kultury. Současnou civilizační krizi chápe jako existenciální konflikt spotřební kultury s přírodou. Vytvořil originální koncept evoluční ontologie. Je ženatý, má tři děti.

Za knihu Ohrožená kultura (1995) obdržel Cenu ministra životního prostředí ČR. Z dalších vydaných knih: Kultura proti přírodě (1994), Odumírání lidskosti (2003), Filosofie psaná kurzívou (2003), Nájemní smlouva se Zemí (2007), Potřebujeme filosofii přežití? (2008, 2011), Filosofie - obrat k Zemi (2008), Mýtus růstu a konflikt kultury s přírodou (2009), Tři hlasy (2010, spoluautor)

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: