Patočka Jiří

Knihy » Autoři » P » Patočka Jiří

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. (*1939) je profesorem toxikologie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje v oboru molekulární biochemie, enzymologie a toxikologie extrémně jedovatých synteticky připravených i přírodních látek a psychofarmak. Ve své vědecké práci se zaměřuje na biochemické mechanismy toxických účinků různých biologicky aktivních látek a léků, zejména v terapii Alzheimerovy nemoci. Zabývá se rovněž působením různých peptidů v procesech učení a paměti. Je autorem 18 vědeckých monografií a učebnic, publikoval více než 400 vědeckých prací. Je spoluautorem dvou dílů populární knihy Doba jedová.

Odkazy: http://www.toxicology.cz/, Jihočeská univerzita - prof. RNDr. Jiří Patočka DrSc.

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: