Keltner Tomáš

Knihy » Autoři » K » Keltner Tomáš

Tomáš Keltner Tomáš Keltner (*1976) je český autor a vydavatel knih s duchovní tématikou. Vystudoval programování a architekturu počítačových systémů, studoval také tradiční korejské umění rytířů Hwarang. Absolvoval školu pro zpravodajské důstojníky, speciální školu ministerstva vnitra pro osobní ochránce Policie ČR a mnoho dalších kurzů pro zvláštní složky Policie ČR a pro speciální jednotky Armády ČR. Po několika letech strávených u tajných služeb přestoupil k ochranné službě Policie ČR, kde byl součástí ochranných týmů pro zahraniční VIP delegace a pro ochranu svědků. Později působil jako osobní ochránce - bodyguard pro členy české vlády.

Své působení u ozbrojených sil zakončil jako příslušník elitního útvaru speciálních operací vojenské policie (SOG) na pozici osobního ochránce s nasazením ve válečných zónách mimo území ČR; v této elitní jednotce působil současně jako koordinátor instruktorů speciální přípravy pro taktiku přepravy chráněných osob v krizových situacích. Vzhledem ke svému nasazení byl prověřen na jeden z nejvyšších stupňů utajení a je držitelem mezinárodního certifikátu NATO SECRET.

Během své praxe se tak setkal s utajovanými skutečnostmi, které změnily způsob jeho uvažování o tomto světě, o symbolech moci a o lidech, kteří ji představují. Účastnil se zajímavých experimentů s lidskou psychikou. Procházel krizové situace a měl tak možnost tváří v tvář smrti uvažovat o smyslu bytí každého jednotlivce i lidstva jako celku.

Jeho zkušenosti přinášejí unikátní způsob řešení problémů, stejně jako naprosto šokující odhalení sil, které působí v této realitě. Jeho knihy zobrazují cestu plnou paranormálních jevů a představují konkrétní metody vedoucí k vnitřnímu osvobození.

Při psaní knih vychází výhradně ze svých vlastních zkušeností a hledá k nim paralely v učení východních mistrů i kanonických a apokryfních novozákonních textů. Snoubí tak moudrost lidstva napříč časem i prostorem.

Jeho schopnost odpovědět na řadu duchovních otázek pramení z jeho zkušeností v extrémních situacích a z vlastních niterných prožitků. Sám prošel procesem, který ve svých knihách nazývá transformací vědomí.

V současné době se věnuje psaní knih, nadále i konzultační činnosti v oblasti osobního rozvoje, pořádá přednášky a semináře.

Související články na Gnosis: Tomáš Keltner: Děti jsou vtělení andělé (rozhovor), Rozhovor s Tomášem Keltnerem nejen o knize Počátky

Odkazy: http://www.keltnerpublishing.cz/, http://www.transformace-vedomi.cz/

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: