Keller Jan

Knihy » Autoři » K » Keller Jan

Prof. PhDr. Jan Keller (*1955), CSc., je moravský sociolog a envinmentalista. Vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rychlém sledu pracoval jako aspirant ČSAV, závozník, pomocný dělník, učitel střední pedagogické školy v Havířově a odborný asistent na katedře sociologie filozofické fakulty v Brně. V 80. letech absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux, v Aix-en-Provence a na pařížské Sorbonně. V roce 1992 obhájil habilitační práci O byrokratizaci státní správy ve Francii za starého režimu. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2000 je profesorem sociologie na fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Zaměřuje se na dějiny sociologie, obecnou sociologickou teorii, problematiku sociálního státu, globalizaci, ekologii, trvale udržitelný rozvoj, apod. Publikuje v časopisech, je autorem řady knih a vysokoškolských skript.

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: