Buchwald Gerhard

Knihy » Autoři » B » Buchwald Gerhard

Gerhard Buchwald (1920-2009) byl německý lékař a jeden z nejznámějších dlouholetých kritiků očkování. Lékařství studoval na univerzitách v Königsbergu (nyní Kaliningrad), Danzigu (Gdaňsk) a Jeně. Po promoci v Hamburku se stal odborným lékařem v oboru plicního a vnitřního lékařství a získal další specializace v oborech přírodního, lázeňského a sociálního lékařství. Pracoval v bavorském lázeňském městě Bad Steben. Na místních klinikách byl nejdříve v letech 1970 až 1982 samostatně pracujícím lékařem (Klinik Franken), později v letech 1982 až 1989 vedoucím lékařem (Klinik am Park). V roce 1990 odešel do důchodu.

Téměř 40 let zastával funkci odborného poradce německého Svazu poškozených očkováním. Během této doby sestavil objemnou sbírku literatury o infekčních chorobách, očkování a o poškozeních následkem očkování. Ta je dnes tvořena 3 tisíci separátů, monografií a fotokopií vědeckých publikací. K této sbírce patří také 50 doktorských prací. Byl obeznámen s téměř tisícem případů poškození. Lékařské časopisy odmítly publikovat jeho monografie o následcích očkování, proto je zveřejnil v časopisech pro léčitele, přírodní medicínu a v dalších časopisech. O očkování napsal také několik knih.